Dětský aerobik pro děti 4-12 let

Dětský aerobik pro děti 4-12 let

Cena za pololetí: 900 Kč

Přihlašovat se můžete na tel. čísle: 773 777 033 nebo na e-mailu: recepce@fithb.cz.